Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

126

ISBN:

978-80-86516-79-0

catalog Tištěná verze

180 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 29,40 MB

Stáhnout

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 49

Metodika má přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Zasvěcuje do problematiky zaměřování, vysvětluje rozdíly plynoucí z určení dokumentace, seznamuje s vývojovými trendy, potřebami atp. Podává památkářům a profesionálním měřičům zevrubnou strukturovanou informaci o tom, jak k měřické dokumentaci přistupovat, jaké jsou specifické potřeby zejména v průzkumné oblasti. Ve vztahu k památkářům jde o posílení povědomí o smyslu a významu přesné měřické dokumentace a o schopnost zformulovat co nejlépe zadání.

Publikace je určena zejména odborným pracovníkům památkové péče, zároveň však může být využita všemi dalšími zainteresovanými osobami a institucemi působícími v oblasti péče o kulturní dědictví. Důležitou skupinu adresátů představují profesionální zeměměřiči, kteří působí v oblasti památkového fondu a jimž metodika přibližuje potřeby oboru a jejich specifika. Měla by se uplatňovat v každodenní praxi, stejně jako v rámci dlouhodobých, systematických projektů průzkumu a dokumentace historických staveb.

Metodika je výstupem plnění výzkumného cíle Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře (garant PhDr. Vladislav Razím), financovaného z Podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (2012–2014).

 

Obsah:

1. Úvod / 5

2. Účel měřické dokumentace, její uživatelé a zhotovitelé / 6

3. Zaměřování historických staveb jako samostatný obor / 7

 • 3.1 Přehled dějin měřické dokumentace historických staveb / 7

 • 3.2 Směrnice, předpisy, metodiky / 10

 • 3.3 Srovnání se zahraničím / 11

 • 3.4 Směřování současné měřické praxe / 12

 • 3.4.1 Automatizace měření / 12

 • 3.4.2 3D skenování / 13

 • 3.4.3 Kombinace metod / 14

 • 3.4.4 Digitální fotografie a video / 14

 • 3.4.5 Dálkově řízené létající zařízení (RPAS) / 15

 • 3.4.6 Státní mapové dílo / 17

 • 3.4.7 Problémy nových technologií / 17

4. Zaměřování historických staveb / 18

 • 4.1 Principy měřické práce / 18

 • 4.1.1 Volba souřadnicového systému / 18

 • 4.1.2 Stabilizace a signalizace měřických bodů / 20

 • 4.1.3 Určování prostorové polohy podrobných bodů / 20

 • 4.2 Přesnost, tolerance, chyby a jejich kompenzace / 21

 • 4.3 Stupně podrobnosti a měřítka / 22

 • 4.4 Přehled používaných měřických metod / 30

 • 4.4.1 Geodetické metody / 30

 • 4.4.2 Fotogrammetrické metody / 35

 • 4.4.3 3D skenování / 42

 • 4.5 Pomůcky a přístroje pro měření / 44

 • 4.5.1 Základní pomůcky / 44

 • 4.5.2 Specializované pomůcky / 44

 • 4.5.3 Profesionální pomůcky a přístroje / 44

 • 4.5.4 Rizika chyb a nevýhody některých měřidel / 47

 • 4.6 Efektivní postup při zajišťování měřické dokumentace potřebné pro průzkumy a ostatní činnosti v rámci péče o stavební památky / 48

 • 4.6.1 Práce se starší dokumentací / 48

 • 4.6.2 Vytváření nové dokumentace / 51

 • 4.7 Výstupy / 58

 • 4.7.1 Jednotlivé druhy a jejich ustálená podoba / 58

 • 4.7.2 Zpracování dat z terénu do podoby základních výstupů / 62

 • 4.7.3 Pravidla zobrazování a kreslení / 65

 • 4.7.4 Adjustace / 68

 • 4.7.5 Archivace / 69

5. Specifika měřické dokumentace historických staveb / 70

 • 5.1 Vybrané skupiny staveb a jejich části se zvláštními nároky na zaměřování a zobrazování / 73

 • 5.1.1 Zaměřování krovů / 73

 • 5.1.2 Zaměřování výplní otvorů / 76

 • 5.1.3 Zaměřování architektonických článků (složitěji tvarovaných) / 83

 • 5.1.4 Měřická dokumentace v archeologii / 84

 • 5.1.5 Letecká měřická dokumentace hradních zřícenin / 89

 • 5.1.6 Měřická dokumentace torzálně dochovaných staveb / 89

 • 5.2 Časté nedostatky běžných zaměření / 95

 • 5.2.1 Pravoúhlé versus nepravidelné / 96

 • 5.2.2 Vedení řezových rovin a snaha ušetřit / 96

 • 5.2.3 Otvory a jejich výplně / 96

 • 5.2.4 Klenby / 98

 • 5.2.5 Dřevěné konstrukce / 102

 • 5.2.6 Plastické prvky / 104

 • 5.2.7 Nepřístupné konstrukce / 105

 • 5.3 Určování ceny, časová a personální náročnost prací / 107

 • 5.4 Zadávání zakázek na měřickou dokumentaci (podmínky pro zadávání velkých měřických úkolů) / 107

 • 5.4.1 Příprava zadání / 107

 • 5.4.2 Obsah zadání / 108

 • 5.4.3 Převzetí zakázky a její kontrola / 109

6. Závěr / 111

7. Názvosloví / 111

8. Literatura / 116

9. Summary /119


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat