Sleva

Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v památkové péči

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

216

ISBN:

978-80-7480-017-7

catalog Tištěná verze

295 Kč100 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 21,40 MB

Stáhnout

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 46

Metodika je určena terénním pracovníkům v oboru památkové péče a archeologie, pracovníkům EDIS a ÚPS, dále také vedoucím pracovníkům, kteří jejich práci koordinují, zadávají, řídí a za provádění dokumentace odpovídají. V neposlední řadě z ní mohou čerpat poznatky pro svoji činnost či studium i badatelé a studenti těchto oborů nebo oborů příbuzných.

Obsah:
 • 1. Úvod / 9

 • 1.1 Vědecká ilustrace a fotografie / 10

 • 2. Fotodokumentace památek pro vědecké účely – rozbor současného stavu / 17

 • 3. Parametry fotodokumentace památek a výběr fotopřístroje / 25

 • 3.1 Výběr fotoaparátu / 25

 • 3.2 Obrazový formát a komprese dat / 29

 • 3.3 Kódování optické hustoty / 31

 • 3.4 Objektivizační prvky fotodokumentace / 34

 • 3.5 Příprava snímků k archivaci / 39

 • 4. Fotografie v památkové péči / 45

 • 4.1 Skutečnost památky a její fotografický obraz / 45

 • 4.2 Reprodukce plochých předloh / 49

 • 4.2.1 Základní zásady při snímání plochých předloh / 50

 • 4.2.2 Nasvícení předlohy (rozložení světla na snímaném objektu) – zvláštní případy / 52

 • 4.2.3 Zacházení s křehkým materiálem, fixování předloh / 57

 • 4.2.4 Nasvětlování reliéfů, práce v noci / 62

 • 4.2.5 Fotodokumentace koberců, tapisérií a jiných rozměrnějších textilií / 65

 • 4.3 Snímky větších, středních a drobných předmětů / 71

 • 4.3.1 Použití světelného stanu / 71

 • 4.3.2 Snímání větších předmětů / 73

 • 4.3.3 Fotografie plastik a detailů na fasádě – snímky z lešení / 76

 • 4.3.4 Fotografování drobných předmětů na skleněné podložce / 77

 • 4.3.5 Co je a není makrofotografie, úskalí a možnosti / 80

 • 4.3.6 Fotografování mincí a medailí / 84

 • 4.3.7 Manipulace s mincemi a jejich nasvětlování / 88

 • 4.4 Fotografie architektury – exteriér / 91

 • 4.4.1 Základní (standardní) objektiv – a ty ostatní, co to je a jak se to pozná? / 91

 • 4.4.2 Teleobjektiv / 92

 • 4.4.3 Širokoúhlý objektiv / 93

 • 4.4.4 Ohnisko versus vzdálenost od objektu, tedy změna výřezu a perspektivy / 93

 • 4.4.5 Vzdálenost, poloha (úhel), odkud je snímán objekt / 97

 • 4.4.6 Korekce deformací (kácení linií) snímaného objektu / 103

 • 4.4.7 Negativní příklady fotodokumentace exteriéru památky 114

 • 4.5 Fotografie architektury – interiér / 118

 • 4.5.1 Interiér a osvětlovací technika / 118

 • 4.5.2 Nasvětlování interiéru / 125

 • 4.5.3 Světlo v interiéru a metoda HDR / 127

 • 4.5.4 TS objektivy a složení snímku z dílčích záběrů / 131

 • 5. Fotografie a archeologie / 135

 • 5.1 Snímání v terénu (záznam výzkumu, kontextů, předmětů a nálezových situací) – obecně terénní fotografie / 135

 • 5.2 Snímání vyjmutých nálezů a jejich částí – předmětů v původním stavu nebo po konzervaci – převážně tzv. ateliérová fotografie / 137

 • 5.3 Hroby (archeologicky vypreparované) a celá pohřebiště / 140

 • 6. Operativní fotodokumentace – obrazové „zápisky a poznámky“ / 142

 • 6.1 Exteriérová pracovní fotodokumentace / 142

 • 6.2 Nejjednodušší způsob provádění pracovní fotodokumentace v interiéru / 145

 • 6.3 Nouzová varianta snímání v interiéru, vhodná spíše jen k pořízení provizorních „obrazových poznámek“ / 146

 • 6.4 Způsob ukotvení fotoaparátu aneb stativ nepřekáží, nýbrž pomáhá / 148

 • 7. Digitální zpracování analogové fotodokumentace / 150

 • 7.1 Analogová předloha a její digitalizát / 150

 • 7.2 Zařízení pro účely digitalizace / 153

 • 7.3 Masterscan a jeho parametry / 156

 • 7.3.1 Rozlišení masterscanu / 156

 • 7.3.2 Komprese a režim ukládání obrazového formátu / 161

 • 7.3.3 Optická hustota a její kódování / 163

 • 7.3.4 Denzita digitalizačního zařízení / 165

 • 7.3.5 Dynamika obrazu z hlediska zaznamenaného rozpětí EV / 166

 • 7.3.6 Masterscany a surová data / 168

 • 7.3.7 Snímkování a technologie HDR jako alternativa skenování / 168

 • 7.3.8 Digitalizace odrazných předloh – originálních fotokopií a zvětšenin / 171

 • 8. Několik poznámek na závěr k otázkám dokumentace a fotodokumentace / 173

 • 9. Základní desatero pro „fotodokumentátory“ – začátečníky / 175

 • Přílohy / 177

 • Fotodokumentace v památkové péči českých zemí a Fotosbírka NPÚ / 178

 • Fotodokumentace v českých zemích – chronologický přehled / 185

 • Seznam použité a doporučené literatury / 197

 • Resumé / 199


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat