IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu

Výzkumná oblast Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu je zaměřena na hlubší poznání hodnot, skladby a dalších materiálově technologických vlastností historických materiálů (zejména historických omítek a malt, částí staveb a jejich výbavy ze dřeva, kovu a kamene, keramiky) a moderních instrumentálních a dokumentačních metod jejich zkoumání. Dále je zaměřena na metody záchrany inspirované tradičními materiály a postupy a na širokou popularizaci výsledků výzkumů. Obsahem oblasti jsou aktuální potřeby památkové praxe při obnovách a údržbě památkového, zejména – ale ne výhradně – stavebního fondu.


Garant: Ing. Dagmar Michoinová, Ph.D. (2019–2021); Ing. Veronika Burianová (od 2022), Ing. Petr Kuneš, Ph.D. (od 2023)


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti IV. Materiály a technologie pro obnovu a údržbu památkového fondu