Lidový klasicismus na Plzeňsku

Podrobné informace

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Počet stran:

160

ISBN:

978-80-85035-61-2

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Plzni

Neprodejná publikace je k dispozici v knihovně ÚOP v Plzni.

V okolí Plzně vznikla v průběhu středověku většina dosud existujících vsí jako Koterov, Božkov, Černice a další. Po zániku feudalismu prošla většina z nich v první polovině 19. století proměnou, kdy byly do té doby stále hojně uplatňované dřevěné konstrukce postupně vytlačeny konstrukcemi zděnými. Během několika následujících desetiletí se rozvinul pozoruhodný stavební styl zvaný lidový klasicismus, který ovlivnil podobu mnoha lokalit. Vyznačoval se užíváním celé řady architektonických fasádních článků jako římsy, pilastry, čabraky, šambrány a další. Stavebníci věnovali pozornost tvarům štítů domů či sýpek, zdobně řešeným fasádám a především branám se štítovými nástavci. Svá jména nechávali někdy vytesat na zdobně řešené kamenné překlady či ostění bran a branek. Obcemi, kde se tento svébytný stavební sloh rozvinul v plné šíři a kde zároveň dosud stojí řada příkladů těchto památek z okruhu lidové stavební kultury, jsou Koterov, Božkov, Černice, Tymákov, Kyšice nebo Ejpovice. Určitá podoba lidového klasicismu se odrazila i na vzhledu fasád řady domů a bran venkovských staveb na jižním Plzeňsku a Rokycansku. Jednou ze staveb s nejlépe dochovanými slohovými truhlářskými prvky je objekt hospodářského dvora čp. 1 U Matoušů v Plzni-Bolevci, který náleží k předním památkám svého druhu u nás a pyšní se statutem národní kulturní památky.

Obsah:
 • Úvodem – Historické vesnické stavby v prostředí Plzeňského kraje
 • Plzeňsko jako historický region
 • Zděný dům na Plzeňsku
 • Pokračování zděné výstavby na venkově do počátku 20. století
 • Vesnické stavitelství na Plzeňsku v období první poloviny 19. století na příkladech z terénu
 • Lidový klasicismus v širším okolí Plzně
 • Výplně stavebních otvorů
 • Lidový klasicismus na Plzeňsku v dobové plánové dokumentaci
 • Památky lidového stavitelství na Plzeňsku v kresbách profesora Josefa Brože
 • Selský dvůr čp. 1 U Matoušů v Plzni-Bolevci
 • Archivní fondy / Výběr z použité literatury / Obsah
 • Resumé / Seznam zkratek

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat