Sepulkrální památky v praxi památkové péče

Podrobné informace

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

Josefov

Jazyk:

česky

Počet stran:

111

ISBN:

978-80-88226-24-6

catalog Tištěná verze

110 Kč

Nedostupné

110 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Josefově

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 106

Cílem metodiky je poskytnout především odborným i výkonným pracovníkům památkové péče, státní a církevní správy, městských a obecních úřadů, ale i zájemcům z řad historiků, historiků umění, restaurátorů, heraldiků, epigrafiků, genealogů i širší poučené veřejnosti základní přehled o sepulkrálních památkách, jejich podobě, vývoji, metodách dokumentace a péče o ně. Metodika může sloužit i jako učebnice relevantního odborného vzdělávání všech stupňů.

Obsah:

I. Úvodem (Jiří Roháček)

II. Funkční kontext sepulkrálních památek (Jiří Roháček)

 • II.1. K vývoji pohřbívání
 • II.2. Funkční klasifikace sepulkrálních památek

III. Uměleckohistorický kontext sepulkrálních památek

 • III.1. Sepulkrální skulptura středověku a renesance – její typy a symbolické motivy (Jan Chlíbec)
 • III.2. Sepulkrální památky novověku (Karel Müller, Jiří Roháček)

IV. Epigrafika sepulkrálních památek (Jiří Roháček)

 • IV.1. Písmo
 • IV.2. Jazyk nápisových textů
 • IV.3. Nápisový formulář a datace
 • IV.4. K metodě čtení a dokumentace nápisů

V. Erb jako součást náhrobků v českých zemích od 13. do 20. století (Karel Müller)

 • V.1. Erb – jeho vývoj a základní pojmy
 • V.2. Helm s klenotem a přikryvadly
 • V.3. Nejvýznamnější vedlejší součásti erbu – hodnostní koruny a klobouky
 • V.4. Heraldický blason
 • V.5. Umístění erbů na náhrobcích
 • V.6. Erbovní vývody a jejich schémata

VI. Sepulkrální památky v praxi památkové péče (Jiří Slavík)

 • VI.1. Sepulkrální památky jako objekty památkové péče
 • VI.2. Evidence sepulkrálních památek
 • VI3. Péče o sepulkrální památky, restaurování
 • VI.4. Prezentace sepulkrálních památek

VII. Dokumentace sepulkrálních památek (Jiří Slavík)

 • VII.1. Terénní průzkum
 • VlI.2. Fotografická, kresebná a měřická dokumentace
 • VII3. Exploatace sekundárních zdrojů

VIII. Seznam literatury a online zdrojů

 • VIII.1. Literatura
 • VIII.2. On-line zdroje

IX. Přílohy

IX.1. Výběrový seznam zkratek v nápisech na sepulkrálních památkách

IX.2. Příklady typických náhrobků s popisem