Štafířství. Vybrané kapitoly z umění imitativních povrchových úprav

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2020

Místo vydání:

České Budějovice

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

200

ISBN:

978-80-87890-33-2

catalog Tištěná verze

380 Kč

skladem

Koupit

380 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚPS v Českých Budějovicích

Edice Odborné a metodické publikace

Obsahem publikace je soubor studií, zaměřený na některé poněkud opomíjené tradiční technologie imitativních povrchových úprav, které jsou zahrnovány pod pojem štafířství. Kritický katalog se soustřeďuje na témata, která nejsou v češtině dosud podrobněji zpracovaná. Po úvodu, zaměřeném na etymologii a vymezení pojmu, následují obsáhlejší kapitoly, věnované technologiím, které téměř nebyly v českém prostředí doposud zpracovány. Jedná se o papírmaše, lacca povera a fládrování. V druhé části publikace jsou zařazeny případové studie, které vycházejí z nových nálezů a upozorňují na některé zajímavé formy pozlacovačského řemesla například různé typy lazur či zlacení do exteriéru na olejový podklad. Textovou část doprovází velmi bohatá a názorná obrazová příloha.