Postupme si dále! 3. Budoucnost minulosti. Metodika participativní péče o kulturní dědictví na dobrovolnické bázi

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

česky

Počet stran:

116

ISBN:

978-80-7480-171-6

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 9,30 MB

Stáhnout

Zaměření metodiky usiluje o podporu místní péče o kulturní dědictví, spolupráci s místními komunitami a rozvoj dobrovolnictví. Jejím účelem je poskytnout nápady, inspirace a metodické postupy, jak posílit participativní péči o kulturní dědictví prostřednictvím zapojení dobrovolníků a místních komunit. Nabízí též zahraniční zkušenosti a mezioborové vhledy do této problematiky.

Metodika je určena zejména pracovníkům kulturních institucí zabývajících se prezentací kulturního dědictví: předně zaměstnancům Národního památkového ústavu, kteří působí v oblasti návštěvnického provozu – kastelánům, vedoucím návštěvnického provozu a dalším pracovníkům správ památkových objektů. Právě tak ale může být zdrojem inspirace pro personál zajišťující zpřístupnění památek v soukromém vlastnictví či ve správě jiné ať už státní či nestátní (neziskové) organizace. V neposlední řadě lze mezi budoucími čtenáři uvést pracovníky v oblasti turistického ruchu, akademickou obec, nebo studenty relevantních studijních oborů.

Obsah:
Úvod

Komu je metodika určena?

Cíle metodiky

Základní pojmy aneb abychom si rozuměli

I. Východiska

 • 1.1 Participativní péče o kulturní dědictví
 • 1.2 Inspirační zdroje a odborná literatura

II. Dobrovolnictví a práce místních komunit jako součást života památkových objektů

 • 2.1 Okénko do historie dobrovolnictví na našem území
 • 2.2 Kdo je dobrovolník?
 • 2.3 Místní a památkové komunity
 • 2.4 Legislativní a administrativní rámec dobrovolnictví
 • 2.5 Dobrovolnictví na objektech NPÚ v praxi
 • 2.6 Příklady zapojení dobrovolníků v jiných příspěvkových organizací MKČR
 • 2.7 Církevní zkušenost s komunitní a dobrovolnickou péčí o sakrální památky
 • 2.8 Zahraniční okénko – britský model dobrovolnictví
 • 2.9 Dobrovolníci a místní komunity na památkových objektech – shrnutí a doporučení

III. Komunitní a dobrovolnické interpretační aktivity

 • 3.1 Příklady uplatnění dobrovolníků a místních komunit při péči o památky ve správě NPÚ a jejich prezentaci
 • 3.2 Příklady komunitní a dobrovolnické péče o památku spravovanou nestátním subjektem

Závěr

Co je třeba rozvinout, aby bylo možné metodiku snáze uplatnit v praxi?

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní a dobrovolnické péče o kulturní dědictví

Seznam literatury a zdrojů

Summary


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat