Kritická ediční řada Soupisy památek (přípravná fáze)

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na tvorbu koncepce ediční řady kritického soupisu památek ČR a způsob její realizace v praxi byl z důvodu rychlého vývoje nových možností prezentace památek prostřednictvím moderních komunikačních prostředků v roce 2013 dočasně ukončen.

2013

Cílem je zavedení do praxe koncepce kritické ediční řady Soupisy památek. Hlavním výsledkem je podepsání memoranda mezi NPÚ a AV o možné spolupráci při tvorbě Soupisu památek.

2012

Cílem je tvorba koncepce kritické ediční řady Soupisy památek.